عماد امینیان

سوابق تحصیلی:

مقطع کارشناسی : دانشگاه زاهدان، رشته مهندسی مکانیک، گرایش سیالات

مقطع کارشناسی ارشد: دانشگاه امیرکبیر، رشته مهندسی مکانیک، گرایش سیالات