کارگاه آموزشی لیپ موشن

مرکز رشد دانشگاه شاهد برگزار میکند: کارگاه آموشی لیپ موشن پروژه واقعیت افزوده (Augmented Reality) به سرفصل های این کارگاه اضافه شد. در این کارگاه ابتدا لیپ موشن معرفی خواهد شد و سپس نحوه ارتباط و برنامه نویسی با C++ SDK این قظعه آموزشی داده خواهد شد و همچنین چهار پروژه عملی و کاربردی پیاده سازی خواهد […]