دوره آموزشی AVR

۳۲ ساعت آموزش میکروکنترلرهای AVR با ارائه مدرک معتبر از مرکز رشد دانشگاه شاهد ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اﻳﻦ دوره ﻛﻠﻴﻪ ي ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري و ﻧﺮم اﻓﺰاري میکروکنترلرهای AVR را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺿﻤﻨﺎ ﻛﻠﻴﻪ ي آﻣﻮزش ﻫﺎ در محیط قدرتمند کامپایلر IAR ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎﻣﭙﺎﻳﻠﺮ ﺗﺠﺎري ﺷﺮﻛﺖ ATMEL ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. بیش از ۴۰ پروژه عملی با AVR […]

سرفصل : USART Interface مباحثی که در جلسه شانزدهم ارائه شدند: معرفی کامل USART شامل: -مفاهیم کلی در مورد رابط های سریال و موازی -انواع دسته بندی ارتباطات سریال(سنکرون، آسنکرون و …) -معرفی کامل واحد USART میکروکنترلر -معرفی کامل بخش های Receiver، Transmitter و Clock Generation در بلوک USART -معرفی تمامی رجیسترهای واحد USART -معرفی ارتباط چندپردازنده […]

سرفصل : EEPROM Memory                  WatchDog Timer                  Power Management and Sleep Modes مباحثی که در جلسه پازدهم ارائه شدند: -مدیریت توان مصرفی با استفاده از مدهای خواب-معرفی کامل تمام مدهای خواب در AVR-ارائه راه کارهایی جهت کاهش توان مصرفی در میکروکنترلر […]

سرفصل : Analog to Digital Converter                  Analog Comparator مباحثی که در جلسه چهاردهم ارائه شدند: معرفی کامل ADC: -مفاهیم دقت(Accuracy)، رزولوشن(LSB) -روش های انتقال سیگنال(Single ended و Differential) -منابع ولتاژ مرجع ADC در AVR -معرفی واحد Prescaler -مدهای کاری اتوماتیک و تک تبدیل -وقفه تبدیل ADC معرفی […]

سرفصل : Timer / Counter ۲ مباحثی که در جلسه سیزدهم ارائه شدند: معرفی کامل تایمر دو شامل:-مدهای شمارش-وقفه های مقایسه و سرریز -واحد prescaler -معرفی کامل مدهای شمارش به همراه فرمول ها مربوطه -معرفی مدهای سنکرون و آسنکرون در تایمر دو -معرفی تمامی رجیسترهای تایمر دو دانلود پاورپوینت جلسه سیزدهم پروژه های جلسه سیزدهم: پروژه ساخت ساعت دقیق(RTC): دانلود پروژه […]

سرفصل : Timer / Counter 1 مباحثی که در جلسه دوازدهم ارائه شدند: معرفی کامل تایمر/کانتر یک شامل: -مدهای شمارش -وقفه های مقایسه و سرریز -واحد prescaler -معرفی کامل مدهای شمارش(۱۴ مد) به همراه فرمول ها مربوطه -معرفی مفهوم PWM -معرفی واحد Input Capture -معرفی واحد Noise Canceler -معرفی تمامی رجیسترهای تایمر/کانتر صفر دانلود پاورپوینت جلسه […]

سرفصل : Timer / Counter 0 مباحثی که در جلسه یازدهم ارائه شدند: معرفی آی سی ها شمارنده معرفی کامل تایمر/کانتر صفر شامل:-مدهای شمارش -وقفه های مقایسه و سرریز -واحد prescaler -معرفی کامل مدهای شمارش به همراه فرمول ها مربوطه -معرفی مفهوم PWM -معرفی تمامی رجیسترهای تایمر/کانتر صفر دانلود پاورپوینت جلسه یازدهم پروژه های جلسه یازدهم: ایجاد […]

سرفصل : Interrupt Control Unit مباحثی که در جلسه دهم ارائه شدند: معرفی مفاهیم Polling و Interrupt و ضرورت وجود Interrupt شرح مکانیزم وقفه و حافظه Stack معرفی مفاهیم: -Interrupt Service Routine -Interrupt Vector -Interrupt Sources -Internal and External Interrupt -بیت فعال ساز اختصاصی وقفه -بیت Flag وقفه -بیت فعال ساز عمومی وقفه ها شرح برنامه نویسی […]

سرفصل : Motor Stepper Configuration مباحثی که در جلسه نهم ارائه شدند: معرفی انواع موتور استپر تک قطبی(Unipolar)،  دوقطبی(Bipolar)،  دو رشته‌ای(Bifilar) معرفی انواع راه اندازی به صورت تک فاز(Single Phase) و دوفاز(Two Phase) معرفی انواع راه اندازی به صورت نیم پله(Half Step) و تمام پله(Full Step) معرفی IC های راه انداز:  L297 و L298 دانلود پاورپوینت جلسه نهم […]

سرفصل : Alphanumeric LCD Configuration مباحثی که در جلسه هفتم و هشتم ارائه شدند: معرفی کامل LCD کاراکتری شامل: -شرح پایه‌های LCD کاراکتری -رجیسترهای داخلی -انواع حافظه(DDRAM، CGROM ، CGRAM) -شرح تمامی دستورات LCD کاراکتری -ساخت کتابخانه برای LCD کاراکتری(lcd.c) -معرفی کتابخانه آماده LCD کاراکتری(LCDCHR_Lib) -تعریف کاراکتر فارسی در حافظه CGRAM دانلود پاورپوینت جلسه هفتم و هشتم […]

  • 1
  • 2