۳۲ ساعت آموزش میکروکنترلرهای AVR

با ارائه مدرک معتبر از مرکز رشد دانشگاه شاهد

ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اﻳﻦ دوره ﻛﻠﻴﻪ ي ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري و ﻧﺮم اﻓﺰاري میکروکنترلرهای AVR را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺿﻤﻨﺎ ﻛﻠﻴﻪ ي آﻣﻮزش ﻫﺎ در محیط قدرتمند کامپایلر IAR ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎﻣﭙﺎﻳﻠﺮ ﺗﺠﺎري ﺷﺮﻛﺖ ATMEL ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

بیش از ۴۰ پروژه عملی با AVR

راه اندازی انواع موتور: موتور DC، موتور پله‌ای، موتور servo

لینک ثبت نام در این دوره آموزشی

سرفصل ها و پروژه هایی که در این دوره ارائه خواهد شد:

 • ۲ ساعت: Microcontroller’s and Embedded system’s  و AVR Microcontroller
   • مروری بر انواع میکروکنترولرهای محبوب و مقایسه کاربردی بین این میکروکنترولرها(AVR، ARM، FPGA، DSP و …)
   • مروری بر اصول اولیه و مقدماتی طراحی و توسعه سیستم های تعبیه شده(Embedded system)
   • مروری بر مقدمات برنامه نویسی در حوزه های نرم افزار(Software) و ثابت افزار(Firmware) و مقایسه کاربردی بین انواع محیط های توسعه(IDE) برنامه نویسی میکروکنترولرهای AVR
   • مروری بر انواع خانواده های مختلف میکروکنترولرهای AVR
   • بررسی ساختار کلی داخلی میکروکنترولرهای AVR
   • معرفی اجمالی پایه های میکرکنترولر AVR و انواع حافظه داخلی این میکرکنترولر و نحوه بایاس
 • ۲ ساعت:PORT(I/O) Configuration
   • معرفی واحد ورودی و خروجی و تمامی رجیسترهای این واحد
   • معرفی مقاومت های Pull-Up و Pull-Down و نحوه فعال سازی مقاومت های Pull-Up  داخلی
   • معرفی کاربردی رله و نحوه بایاسینگ
    1. پروژه فلاشر ۸ کانال
    2. پروژه خواندن کلید و روشن و خاموش LED
 • ۲ ساعت:C Language Programming
   • مروری بر مقدمات زبان برنامه نویسی C
   • معرفی تمامی عملگرها در زبان C
   • معرفی ساختارهای کنترلی در زبان C(ساختارهای تصمیم گیری و ساختار تکرار حلقه)
   • معرفی اشاره گرها و عملگرهای مربوط به اشاره گرها در زبان C
   • معرفی آرایه های در زبان C، آرایه های چند بعدی و مقدار دهی آرایه ها
   • معرفی رشته های در زبان C
   • معرفی توابع در زبان C و ساختار فایل های کتابخانه ای
   • معرفی ساختارهای داده شامل: Structure ها، Unionها، Bit Field Structure ها و Enumeration ها
 • ۲ ساعت:Seven Segment Configuration
   • معرفی ۷Segment های آند مشترک و کاتد مشترک و کاربردها
   • راه اندازی ۷Segment های آند مشترک و کاتد مشترک
   • راه اندازی ۷Segment به روش Refreshing
   • معرفی دیکدرهای ۷۴۴۷ و ۷۴۴۸ و MAX7219 و MAX7221
    1. پروژه راه اندازی ۷Segment به روش Refreshing
    2. پروژه راه اندازی ۷Segment به همراه کلید ورودی
 • ۲ ساعت:Fuse Bits And Clock Sources
   • معرفی منابع کلاک در AVR
   • معرفی تمامی فیوزبیت‌ها در کلیه خانواده‌های AVR
   • نحوه‌ی پروگرام کردن فیوزبیت‌ها با استفاده از نرم‌افزار Progisp
 • ۲ ساعت:Matrix KeyPad Configuration
   • معرفی انواع صفحه کلید ماتریسی ۴*۴ ، ۳*۳ و ۳*۴
   • معرفی نحوه اسکن صفحه کلید ماتریسی
   • ۱-پروژه راه اندازی صفحه کلید ماتریسی ۴*۴ به همراه ۷Segment
 • ۴ ساعت:Alphanumeric LCD Configuration
  • معرفی کامل LCD کاراکتری شامل:-شرح پایه‌های LCD کاراکتری-رجیسترهای داخلی-انواع حافظه(DDRAM، CGROM ، CGRAM)-شرح تمامی دستورات LCD کاراکتری

   -ساخت کتابخانه برای LCD کاراکتری(lcd.c)

   -معرفی کتابخانه آماده LCD کاراکتری(LCDCHR_Lib)

   -تعریف کاراکتر فارسی در حافظه CGRAM

   1. پروژه شیفت کلمه AVR روی LCD:
   2. پروژه اسکن صفحه کلید ۴*۴ ونمایش روی LCD
   3. پروژه ساعت دیجیتال
   4. پروژه تعریف کاراکتر فارسی در حافظه CGRAM
 • ۲ ساعت: Motor Stepper Configuration
   • معرفی انواع موتور استپر تک قطبی(Unipolar)،  دوقطبی(Bipolar)،  دو رشته‌ای(Bifilar)
   • معرفی انواع راه اندازی به صورت تک فاز(Single Phase) و دوفاز(Two Phase)
   • معرفی انواع راه اندازی به صورت نیم پله(Half Step) و تمام پله(Full Step)
   • معرفی IC های راه انداز:  L297 و L298
   • پروژه راه اندازی موتور استپر(تک قطبی و تک فاز) با ULN2003
   • پروژه راه اندازی موتور استپر(دو قطبی و دوفاز) با L297 و L298
 • ۲ ساعت:Interrupt Control Unit
   • معرفی مفاهیم Polling و Interrupt و ضرورت وجود Interrupt
   • شرح مکانیزم وقفه و حافظه Stack
   • معرفی مفاهیم:-Interrupt Service Routine-Interrupt Vector-Interrupt Sources-Internal and External Interrupt

    -بیت فعال ساز اختصاصی وقفه

    -بیت Flag وقفه

    -بیت فعال ساز عمومی وقفه ها

   • شرح برنامه نویسی برای وقفه در IAR
   • معرفی وقفه های خارجی ۰، ۱ و ۲ در ATMEGA32
   • معرفی رجیسترهای وقفه های خارجی
   • نحوه تریگر کردن وقفه های خارجی
    1. پروژه استفاده از وقفه خارجی صفر و تریگر به صورت falling edge
    2. پروژه استفاده از وقفه خارجی صفر و تریگر به صورت rising edge
    3. پروژه استفاده از وقفه خارجی صفر و تریگر به صورت Toggle
    4. پروژه مدار آشکار ساز عبور از صفر
    5. پروژه ایجاد وقفه های تو در تو
    6. پروژه کنترل سرعت و جهت چرخش موتور پله ای
 • ۲ ساعت: Timer / Counter 0
   • معرفی آی سی ها شمارنده
   • معرفی کامل تایمر/کانتر صفر شامل:-مدهای شمارش-وقفه های مقایسه و سرریز-واحد prescaler-معرفی کامل مدهای شمارش به همراه فرمول ها مربوطه-معرفی مفهوم PWM

    -معرفی تمامی رجیسترهای تایمر/کانتر صفر

    1. پروژه ایجاد تاخیر با استفاده از تایمر/کانتر صفر و روش polling
    2. پروژه ایجاد تاخیر با استفاده از تایمر/کانتر صفر و روش interrupt
    3. پروژه ساخت پالس با از استفاده از مد CTC
    4. پروژه ساخت فرکانس متر
    5. پروژه ایجاد پالس با استفاده از مد Fast PWM
    6. پروژه کنترل شدت نور با استفاده از PWM
 • ۲ ساعت: Timer / Counter 1
  • معرفی کامل تایمر/کانتر یک شامل:-مدهای شمارش-وقفه های مقایسه و سرریز-واحد prescaler-معرفی کامل مدهای شمارش(۱۴ مد) به همراه فرمول ها مربوطه

   -معرفی مفهوم PWM

   -معرفی واحد Input Capture

   -معرفی واحد Noise Canceler

   -معرفی تمامی رجیسترهای تایمر/کانتر صفر

   1. پروژه تولید موج مربعی دوفاز با فرکانس ۱KHz و اختلاف فاز ۴۰۰us
   2. پروژه Wave Generator(تولید موج سینوسی)
   3. پروژه Wave Analyzer (اندازه گیری دوره تناوب و عرض پالس)
   4. پروژه راه اندازی موتور DC
   5. راه اندازی موتور Servo
 • ۲ ساعت: Timer / Counter ۲
  • معرفی کامل تایمر دو شامل:-مدهای شمارش-وقفه های مقایسه و سرریز-واحد prescaler-معرفی کامل مدهای شمارش به همراه فرمول ها مربوطه-معرفی مدهای سنکرون و آسنکرون در تایمر دو-معرفی تمامی رجیسترهای تایمر دو
  • ۱-پروژه ساخت ساعت دقیق(RTC)
 • ۲ ساعت:Analog to Digital Converter و Analog Comparator
   • معرفی کامل ADC:-مفاهیم دقت(Accuracy)، رزولوشن(LSB)-روش های انتقال سیگنال(Single ended و Differential)-منابع ولتاژ مرجع ADC در AVR-معرفی واحد Prescaler

    -مدهای کاری اتوماتیک و تک تبدیل

    -وقفه تبدیل ADC

   • معرفی کامل واحد Analog Comparator-معرفی تقویت کننده عملیاتی(OPAMP) و خاصیت مقایسه کنندگی-معرفی واحد Bangap Reference-وقفه واحد مقایسه کننده آنالوگ-تریگر واحد Input Capture تایمر یک توسط Analog Comparator
    1. پروژه ساخت ولت متر:
    2. پروژه اندازه گیری دما با سنسور LM35
    3. پروژه اعلام عبور خروجی یک سنسور آنالوگ از یک سطح معین
    4. پروژه اندازه گیری ظرفیت خازن
 • ۲ ساعت:EEPROM Memory و WatchDog Timer و  Power Management and Sleep Modes
    • مدیریت توان مصرفی با استفاده از مدهای خواب-معرفی کامل تمام مدهای خواب در AVR-ارائه راه کارهایی جهت کاهش توان مصرفی در میکروکنترلر
    • -معرفی کامل تایمر سگ نگهبان-معرفی تمامی رجیسترهای تایمر سگ نگهبان-معرفی انواع حافظه داخلی AVR-دسترسی به حافظه EEPROM به صورت سطح بالا و سطح پایین(رجیستری)-معرفی تمامی رجیسترهای حافظه EEPROM-ساخت کتابخانه EEPROM.c
    • پروژه رمز عبور(EEPROM)
  • ۲ ساعتUSART Interface
     • معرفی کامل USART شامل:-مفاهیم کلی در مورد رابط های سریال و موازی-انواع دسته بندی ارتباطات سریال(سنکرون، آسنکرون و …)-معرفی کامل واحد USART میکروکنترلر-معرفی کامل بخش های Receiver، Transmitter و Clock Generation در بلوک USART

      -معرفی تمامی رجیسترهای واحد USART

      -معرفی ارتباط چندپردازنده ای در USART برای شبکه بندی میکروکنترلرها

      -معرفی مقدماتی برنامه نویسی برای سیستم عامل ویندوز با تکنولوژی های MFC و .Net Framewok

      -معرفی استاندارد RS232 و پورت COM و آی سی MAX232

      -معرفی آی سی CP2102 مبدل مستقیم USB به UART

      1. پروژه ارتباط بین دو میکروکنترلر از طریق UART
      2. پروژه ارتباط میکروکنترلر با برنامه کامپیوتر برای رسم نمودار (از طریق ماژول CP2102)
      3. پروژه ارتباط میکروکنترلر با برنامه کامپیوتری برای ارسال و دریافت داده (از طریق ماژول CP2102)