سرفصل : Tkinter GUI Development

مباحثی که در جلسه یازدهم ارائه شدند:
 • معرفی کلاس های کتابخانه Tkinter شامل:
 • کنترل Frame
 • کنترل Entry
 • متد مدیریت هندسه gird
 • کنترل Checkbutton
 • کنترل ListBox
 • کنترل Scrollbar
 • کنترل Radiobutton
 • کنترل Menu
 • کنترل Canvas

دانلود پاورپوینت جلسه یازدهم

پروژه های جلسه یازدهم:
 1. دانلود پروژه های جلسه یازدهم