سرفصل : Raspberry Pi Computer Vision

مباحثی که در جلسه پانزدهم ارائه شدند:
 • معرفی دوربین رزبری پای و کتابخانه های مرتبط برای راه اندازی
 • معرفی کتابخانه SimpleCV برای پردازش تصویر
 • معرفی یکسری توابع مهم و کاربردی از کتابخانه SimpleCV شامل:
  الگوریتم تشخیص لبه
  الگوریتم تشخیص دایره
  الگوریتم تشخیص چهره
  تشخیص و ردیابی حرکت
  و…

دانلود پاورپوینت جلسه پانزدهم(جدید)

پروژه های جلسه پانزدهم :
 1. پروژه شمارش سکه ها با پردازش تصویر(جدید)
 2. پروژه تشخیص چهره و چشم (جدید)
 3. پروژه تشخیص چهره و ذخیره سازی به عنوان پسورد ورودی به نرم افزار(جدید)
 4. پروژه ردیابی و تشخیص حرکت با پردازش تصویر(جدید)