سرفصل : Raspberry Pi Sensors

مباحثی که در جلسه سیزدهم و چهاردهم ارائه شدند:
 • معرفی ماژول فراصوت HCSR04 برای اندازه گیری دقیق فاصله
 • راه اندازی ماژول HCSR04 با برنامه CLI و GUI
 • معرفی صفحه کلید ماتریسی  راه اندازی با رزبری پای
 • معرفی و راه اندازی ماژول صفحه کلید تاچ خازنی-TTP229(جدید)
 • معرفی موتور پله ای و راه اندازی با رزبری پای
 • معرفی رابط I2C رزبری پای و نصب کتابخانه های راه انداز
 • معرفی ماژول OLED و راه اندازی(رابط I2C) به همراه مثال های کاربردی

دانلود پاورپوینت جلسات سیزدهم و چهاردهم

پروژه های جلسه سیزدهم و چهاردهم:
 1. پروژه راه اندازی ماژول فراصوت برای اندازه گیری فاصله(رابط CLI)
 2. پروژه راه اندازی ماژول فراصوت برای اندازه گیری فاصله(رابط GUI)
 3. پروژه راه اندازی صفحه کلید ماتریسی
 4. پروژه راه اندازی صفحه کلید تاچ خازنی-TTP229(جدید)
 5. پروژه راه اندازی موتور پله ای
 6. پروژه نمایش ساعت روی OLED
 7. پروژه بارگذاری و نمایش تصویر روی OLED
 8. پروژه رسم اشکال مختلف(مستطیل، دایره، چندضلعی و …)  روی OLED
 9. پروژه نمایش متن به صورت انیمیشن سینوسی روی OLED