سرفصل : Internet Of Things

مباحثی که در جلسه دوازدهم ارائه شدند:
  • معرفی کتابخانه های سیستم عامل برای اندازی گیری دمای پردازنده رزبری پای
  • نمایش دما به صورت تحت وب به صورت پویا با استفاده از تکنولوژی AJAX
  • معرفی سرویس IFTTT  و ارسال ایمیل با استفاده از این سرویس
  • معرفی سرویس Thingspeak و ارسال اطلاعات سنسور به صورت Online
  • نمایش و پردازش Online اطلاعات در سرویس Thingspeak

دانلود پاورپوینت جلسه دوازدهم(جدید)

پروژه های جلسه دوازدهم:
  1. دانلود پروژه خواندن دمای پردازنده(رابط CLI)
  2. دانلود پروژه خواندن دمای پردازنده با برنامه تحت وب به صورت پویا(AJAX)
  3. دانلود پروژه ارسال ایمیل با سرویس IFTTT(جدید)
  4. دانلود پروژه ارسال اطلاعات به سرویس Thingspeak و پردازش Online