سرفصل : Raspberry Pi GPIO

مباحثی که در جلسه دهم ارائه شدند:
 • طراحی GUI پروژه روشن و خاموش کردن LED با استفاده از کلاس
 • طراحی GUI پروژه کنترل شدت نور LED  و کنترل سرعت موتور DC با PWM
 • طراحی GUI پروژه کنترل LED RGB
 • معرفی روش Direct Register Access برای دسترسی به رجیسترهای GPIO
 • معرفی کتابخانه mman.h
 • معرفی و نحوه استفاده از تابع mmap() برای map کردن رجیسترها در برنامه کاربر
 • معرفی فضای آدرس دهی RAM در رزبری پای(BCM2837)
 • معرفی رجیسترهای GPPUP و GPPUDCLK0/1 برای تغییرات Pullup/Down
 • مثال کاربردی تغییر Pullup/Down با روش Direct Register Access

دانلود پاورپوینت جلسه دهم

پروژه های جلسه دهم:
 1. دانلود پروژه طراحی GUI خاموش روشن کردن LED با Tkiner
 2. دانلود پروژه طراحی GUI خاموش روشن کردن LED با PyQT (جدید)
 3. دانلود پروژه طراحی GUI کنترل شدت نور LED و دور موتورDC با Tkinter
 4. دانلود پروژه طراحی GUI کنترل شدت نور LED و دور موتورDC با PyQT (جدید)
 5. دانلود پروژه طراحی GUI کنترل LED RGB با Tkinter
 6. دانلود پروژه تغییر Pullup/Down با روش Direct Register Access