فناوری بینایی ماشین راهکاری سریع، دقیق و به صرفه به منظور کنترل کیفیت سیم و کابل تولید شده ارائه  می نماید. نقشه شماتیک یک سیتم بینایی ماشین که به منظور کنترل کیفیت کابل استفاده می شود در  تصاویر زیر نشان داده شده است.

Surface_Inspection_Pic

Capture

تصویر زیر یک مجموعه بینایی ماشین  برای کنترل کیفیت کابل  را نشان می دهد،

Capture

در حین تولید کابل ،  سیستم بینایی از کابل تصویر برداری کرده و تصاویر دریافتی را به پردازشگر می­فرستد. پردازشگر تصاویر دریافتی را با سرعت بالا پردازش نموده و در صورت بروز هر گونه عیب و نقص یا برآمدگی و پارگی در سطح کابل یا پوشش کابل آنرا به صورت آنلاین آشکارسازی می نماید. همچنین این سیستم با استفاده از تصاویر دریافتی قطر و یا رنگ پوشش کابل تولید شده را در هر لحظه کنترل می نماید. تصویر زیر  دو نمونه  از ایرادات آشکار شده در سطح کابل را نشان می دهد،

Capture

شکل زیر انواع عیوب آشکارسازی شده در پوشش کابل را نشان میدهد،

Capture

سیستم بینایی ماشین  گزارشی کامل از عیوب و نواقص آشکار شده در سطح کابل را نیز بایگانی نموده که برای بررسی بیشتر و پیداکردن ایراد پیش آمده در خط تولید بسیار مفید واقع خواهد شد.