۰۱-۱۰۱- شناسایی و تنظیم سخت افزارها

۰۲-۱۰۱- بوت کردن سیستم

۰۳-۱۰۱- تغییر ران لول‌ها و شات داون و ریبوت سیستم

۰۴-۱۰۱- طراحی لی اوت هارد دیسک

۰۵-۱۰۱- نصب مدیر بوت

۰۶-۱۰۱- مدیریت کتابخانه های اشتراکی

۰۷-۱۰۱- استفاده از مدیر بسته دبیان

۰۸-۱۰۱- استفاده از مدیر بسته RPM و YUM

۰۹-۱۰۱- کار در خط فرمان

۱۰-۱۰۱- پردازش متون با فیلترها

۱۱-۱۰۱- مدیریت مقدماتی فایل

۱۲-۱۰۱- استفاده از استریم‌ها، پایت‌ها و ری‌دایرکت‌ها

۱۳-۱۰۱- ساخت، دیده‌بانی و کشتن پروسه‌ها

۱۴-۱۰۱- تغییر اولویت اجرای پروسه‌ها

۱۵-۱۰۱- جستجوی فایل‌های متنی با استفاده از رگولار اکسپرشن ها

۱۶-۱۰۱- ویرایش مقدماتی فایل‌‌ها با vi

۱۷-۱۰۱- ساخت پارتیشن‌ها و فایل سیستم‌ها

۱۸-۱۰۱- حفظ سلامت فایل سیستم‌ها

۱۹-۱۰۱- کنترل ماونت کردن و آن‌ماونت کردن فایل سیستم‌ها

۲۰-۱۰۱- مدیریت سهمیه دیسک

۲۱-۱۰۱- مدیریت مالکیت و دسترسی فایل‌ها

۲۲-۱۰۱- ایجاد و تغییر لینک‌های سخت و سمبلیک

۲۳-۱۰۱- پیداکردن فایل‌های سیستمی و محل قرارگیری صحیح فایل‌ها